Object

Title: Badania nad opłacalnością gospodarstw włościańskich : w roku gospodarczym 1929/30 (od 1 lipca 1929 do 30 czerwca 1930) : 4. Sprawozdanie Wydziału Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Wiejskich w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information