Object

Title: Respons na Dyskurs Dwoch Ziemianow o Erekcyi Akademii Jezuickiey we Lwowie: dla wiadomosci Przeświętnych Woiewodztw, Ziem, Xięstw, y Powiatow Koronnych y W.XL.

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information