Obiekt

Tytuł: Respons na Dyskurs Dwoch Ziemianow o Erekcyi Akademii Jezuickiey we Lwowie: dla wiadomosci Przeświętnych Woiewodztw, Ziem, Xięstw, y Powiatow Koronnych y W.XL.

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji