Object

Title: Gospodarstwa karłowate w świetle ankiety losowej

Date:

1939

Resource Type:

książka

Description:

Wykonane w Związku Izb i Organizacyj Rolniczych R. P. studia nad gospodarstwami karłowatymi w Polsce pod kierunkiem d-ra Stanisława Antoniewskiego ; Spis treści: Wstęp. Uwagi o układzie ankiety i sposobie jej wypełniania Cz. I Gospodarstwo rolne I. Teren objęty badaniem i krótka charakterystyka miejscowości, w których dokonano opisu gospodarstw karłowatych II. Charakterystyka obszaru rolnego opisywanych gospodarstw III. Ludność IV. Zabudowania oraz maszyny i narzędzia rolnicze V. Produkcja roślinna VI. Produkcja zwierzęca VII. Robocizna VIII. Wielkość i wzajemny stosunek poszczególnych kapitałów w gospodarstwie IX. Przychody i rozchody Cz. II Gospodarka domowa i prywatna X. Podział na grupy gospodarstw z zarobkami ubocznymi i bez zarobków oraz wysokość kosztów utrzymania XI. Odżywianie XII. Mieszkanie, umeblowanie, naczynia i sprzęty kuchenne XIII. Stan posiadania przedmiotów osobistego użytku XIV. Wartość ogólna gospodarstwa rolnego, domowego i majątku osobistego oraz uwagi o higienie Cz. III Opisy indywidualne gospodarstw. Zakończenie. Spis tabel

Publisher:

nakł. Państ. Instytutu Naukowego Gosp. Wiejskiego w Puławach

Edition place:

Warszawa

Contributor:

Krysztofik, Wincenty (oprac.)

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: AD-70249

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Puławska. Seria Prac Społeczno-Gospodarczych ; nr 84 ; Studia nad Gospodarstwami Karłowatymi w Polsce ; 5

Rights Management:

Domena publiczna (public domain)

Digitalisation:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Original location:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information