Obiekt

Tytuł: Gospodarstwa karłowate w świetle ankiety losowej

Data wydania:

1939

Typ zasobu:

książka

Opis:

Wykonane w Związku Izb i Organizacyj Rolniczych R. P. studia nad gospodarstwami karłowatymi w Polsce pod kierunkiem d-ra Stanisława Antoniewskiego ; Spis treści: Wstęp. Uwagi o układzie ankiety i sposobie jej wypełniania Cz. I Gospodarstwo rolne I. Teren objęty badaniem i krótka charakterystyka miejscowości, w których dokonano opisu gospodarstw karłowatych II. Charakterystyka obszaru rolnego opisywanych gospodarstw III. Ludność IV. Zabudowania oraz maszyny i narzędzia rolnicze V. Produkcja roślinna VI. Produkcja zwierzęca VII. Robocizna VIII. Wielkość i wzajemny stosunek poszczególnych kapitałów w gospodarstwie IX. Przychody i rozchody Cz. II Gospodarka domowa i prywatna X. Podział na grupy gospodarstw z zarobkami ubocznymi i bez zarobków oraz wysokość kosztów utrzymania XI. Odżywianie XII. Mieszkanie, umeblowanie, naczynia i sprzęty kuchenne XIII. Stan posiadania przedmiotów osobistego użytku XIV. Wartość ogólna gospodarstwa rolnego, domowego i majątku osobistego oraz uwagi o higienie Cz. III Opisy indywidualne gospodarstw. Zakończenie. Spis tabel

Wydawca:

nakł. Państ. Instytutu Naukowego Gosp. Wiejskiego w Puławach

Miejsce wydania:

Warszawa

Współtwórca:

Krysztofik, Wincenty (oprac.)

Format:

image/x.djvu

Źródło:

Sygnatura oryginału: AD-70249

Język:

pol

Powiązania:

Biblioteka Puławska. Seria Prac Społeczno-Gospodarczych ; nr 84 ; Studia nad Gospodarstwami Karłowatymi w Polsce ; 5

Prawa:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji